Vara duktig

Det är klart att alla vill vara duktig på något, man vill ändå kunna säga att man kan en sak riktigt bra. Sedan så är det klart att det skiljer sig en hel del åt vad det är som man vill vara duktig på, vissa kanske vill kunna måla bra medan andra kanske vill spela en sport bra. Det gäller att man verkligen gör sitt bästa för att man ska kunna hitta de som man själv kanske har en fallenhet för, för jag är rätt så säker på att alla kan hitta något som just de är duktiga på. Det är då som det blir roligt också!